„ÓPERENCIÁS”

MESEILLUSZTRÁCIÓS RAJZPÁLYÁZAT 2020

 

A pályázat célja: a magyar népmesék képi megjelenítése, kiemelten a mesékben megjelenő fantázia alkotta lények, mesebeli helyszínek illusztrálásával, a mai is élő népszokások és hagyományok ábrázolásával. 

 

Ajánlott témák:

A., Szabadon választott magyar népmese feldolgozása, mesebeli lények és népmesei helyszínek ábrázolásával;

B., Néphagyományok, népszokások megjelenítése;

 

Pályázni lehet Vas megye területéről a következő korcsoportokban:

- óvodás korosztály (3-7 év);

- kisiskolás korosztály (7-10 év);

 

Pályázható kategóriák:

1.   Óvodás, kisiskolás kategóriában:

- Szabadon választott magyar népmese ábrázolása, a mesékben megjelenő mesebeli állatok, csodás emberek, kitalált lények és mesés helyszínek ábrázolásával, szabadon választott grafika és festőtechnika alkalmazásával. 

- Jeles nap, népszokás ábrázolása jellemző cselekmény megjelenítésével.

 

Technika: Szabadon választott grafika és festőtechnika alkalmazásával (grafit, tempera, filctoll, pasztell, akvarell, stb.).

 

Nevezési feltételek:

 

Egy pályázó legfeljebb 3 képzőművészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.

A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:

- a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve és címe, az alkotás címe;

- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe;

- óvodák/iskolák esetén összesítő lista a beküldött alkotásokról;

 

 

Beküldési határidő: 2020. március 2.

Kiállítás megnyitó és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: AGORA – Művelődési és Sportház, 2020. március 17. 15.00 óra.               

A kiállítás megtekinthető: 2020. március 17-től április 7-ig.

 

Információk: 06 94/312-666/13-as mellék; e-mail: nemeth.zita@agora-savaria.hu

Postázási cím: AGORA – Művelődési és Sportház

              9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

             Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óperenciás”

A program támogatója: A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma