A projekt címe: AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időtálló tudás

A projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.11-10/1-2010-0083

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

A projekt megvalósítás ideje: 2010.09.01. - 2011.08.31.

A projekt támogatás összege: 35 280 000 Ft

 

A projekt rövid bemutatása:

A projekt célja, hogy az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 34 tematikus program (szakkörök, tematikus napok, vetélkedők) biztosításával erőteljesebben kapcsolódjon be a formális oktatásba, hasznosítva az intézmény adottságait az egész élet át tartó tanulás érdekében.

A tevékenységek négy fő csoportra tagolódnak.

  1. Művészeti nevelés tanórán kívüli formái: a fotózás, mint a képzőművészeti látásmód kiszélesítése; a kortárs zene, mint a zenepedagógia eddig kevésbé használt ága; a filmművészet, mint a mozgókép kultúra kiszélesítése, és az idegen nyelv és irodalom a tanulás szolgálatában.
  2. Népi kultúra tanórán kívüli formái: kézműves mesterségek hagyományainak, és városunkhoz kötődő jeles ünnepek hagyományainak elsajátítása, kiterjesztése.
  3. Egészség- és környezettudatos életmód tanórán kívüli formáinak erősítése az óvodás korosztály körében.
  4. Helytörténeti, honismereti kompetenciák növelése idegenforgalmi szakkör keretében.

 

/webimages/AGORA%20-%20ORA.pdf

 


 

A projekt címe: AGORA-ÓRA 2. – Kreatív szabadidő, időtálló tudás

A projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0111

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

A projekt megvalósítás ideje: 2012.09.01. - 2013.10.05.

A projekt támogatás összege: 24 805 680 Ft

 

A projekt rövid bemutatása:

A projekt célja, hogy nagy hangsúlyt fektessen a non formális, készségfejlesztő, ismeretterjesztő és az alapkompetenciák megszerzését elősegítő programok megszervezésére és lebonyolítására, felismerve azt, hogy a közművelődés új iránya a tanórán kívüli tevékenységek felvállalása.

A 23 tematikus program megvalósításával az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ olyan közösségi alkalmakat kínál, melyek a permanens tanulás, művelődés, a kulcskompetenciák megszerzésére alkalmas helyszínné emelik közművelődési színtereit.  Ennek érdekében napi kapcsolatot építettünk ki a térségben működő oktatási-nevelési intézményekkel.  A projekt során a művészeti nevelést, a drámapedagógiát, a filmművészetet bekapcsoljuk az irodalom és a történelem tanulás eszköztárába, a művészi látásmód kiszélesítését pedig a kortárs zenepedagógia eddig kevésbé használt módszereivel igyekszünk elérni. A kultúránkban gyökerező kézműves mesterségek, a neves ünnepségekhez kötődő népszokások hagyományőrző szakkörökön és tematikus napokon kerülnek feldolgozásra, és sor kerül más népek kultúrájának megismerésére is. Fontos szerepet szánunk múltunk megismertetésének: helytörténeti, honismereti vetélkedőket szervezünk általános iskolások és középiskolások számára is.

Célunk a tehetségek felkarolása, a tehetséggondozás, főként a hátrányos helyzetű gyermekek körében, számukra fotóművészeti szakkört és művészeti vetélkedőket kínálunk.

 

/webimages/AGORA%20-%20ORA%202.pdf