Programjaink

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint (a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklet alapján) 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.

2. Székhely

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

0694312666

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

-

6. Központi elektronikus levélcím

info@agora-savaria.hu; titkarsag@agora-savaria.hu

7. A honlap URL-je

www.agorasavaria.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélfogadás helye: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Telefon: +3694312666
E-mail: info@agora-savaria.hu; titkarsag@agora-savaria.hu

Jegyvásárlás: www.jegy.agorasavaria.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélkapcsolati vezetővel és közönségkapcsolati vezetővel az AGORA Savaria Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő-Péntek: 9.00-19.00
Szombat: 9.00-16.00

Vasárnap: -

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Kérjük kattintson a képre a nagyításhoz!

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Horváth Zoltán

ügyvezető igazgató

E-mail: horvath.zoltan@agora-savaria.hu

Telefon: +36306473706

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Horváth Attiláné

Igazgató – Gazdasági Igazgatóság

E-mail: attilane.horvath@agora-savaria.hu

Telefon: +36309280781

 

Kiss Andrea

Igazgató – Közművelődési Igazgatóság

E-mail: kiss.andrea@agora-savaria.hu

Telefon: +36308267081

 

Novák Edina

Igazgató – Kommunikációs Igazgatóság

E-mail: novak.edina@agora-savaria.hu

Telefon: +36308662120

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

AGORA-Savaria Filmszínház

Székhely: 9700 Szombathely, Mártírok tere 1.

Telefon: +3694312280

E-mail: mozi@agora-savaria.hu

 

Víztorony

Székhely: 9700 Szombathely, Brenner Park, hrsz. 8532.

 

KRESZ Park

Székhely: 9700 Szombathely, Brenner Park, hrsz. 8532.

 

Gyermeküdülő

Székhely: 9794 Felsőcsatár, 851 hrsz.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

www.savariamozi.hu

www.viztorony.agora-savaria.hu

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

AGORA-Savaria Filmszínház

Telefon: +3694312280

E-mail: mozi@agora-savaria.hu

Honlap és jegyfoglalás: www.savariamozi.hu

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 8.00-22.00

Szombat-Vasárnap: vetítési időben és rendezvény alkalmával

 

Víztorony

E-mail: viztorony@agora-savaria.hu

Főszezonban: Április-Szeptember: Kedd-Vasárnap: 10.00-18.00

Szezonon kívül: Január-Március, Október-December: Kedd-Szombat: 10.00-18.00

 

KRESZ Park

Március-Október: Kedd-Vasárnap: 10.00-12.00, 14.00-18.00

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

SZÍN-TÉR a Közösségek Agorájáért Alapítvány

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője a kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

Az Alapítvány első kuratóriumának tagjai:

  • Horváth Zoltán, a kuratórium elnöke
  • Lenkai Nóra
  • Légrády Rita

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6.  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Telefon: +3694520100

E-mail: ugyfelszolgalat@szombathely.hu; info@szombathely.hu

Honlap: www.szombathely.hu

 

Felügyelő Bizottság: (3 tagból áll)

  • dr. László Győző
  • Szabó Györgyné
  • Horváth Gábor

 

Könyvvizsgáló: AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Verseny utca 1/C.

Cg.: 18-09-102100

Nyilvántartási szám: 001469

Személyes felelős: Németh Tamás

 

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 9700 Szombathely, Szily János utca 7.

Telefon: +3694314365

Fax: +3694312184

E-mail: szombathelytvsz@birosag.hu

www.szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fenntartó:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Telefon: +3694520100

E-mail: ugyfelszolgalat@szombathely.hu; info@szombathely.hu

Honlap: www.szombathely.hu

Hétfő: 8.00-12.00; 13.00-15.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00

Csütörtök: 8.00-12.00; 13.00-15.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Felügyelő Bizottság: (3 tagból áll)

  • dr. László Győző
  • Szabó Györgyné
  • Horváth Gábor

 

Könyvvizsgáló: AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Verseny utca 1/C.

Személyes felelős: Németh Tamás

Cg.: 18-09-102100

Nyilvántartási szám: 001469

 

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 9700 Szombathely, Szily János utca 7.

Telefon: +3694314365

Fax: +3694312184

E-mail: szombathelytvsz@birosag.hu

www.szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

Hétfő-Szerda-Péntek: 9.00-11.00
Kedd: 8.00-15:30

Csütörtök: 13.00-14.00

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

AGORA ALAPÍTÓ OKIRAT

SZÍN-TÉR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közművelődési feladatok ellátása. A közművelődési szolgáltatások mellett médiaszolgáltatási (Szombathelyi Televízió és Savaria Fórum) és sajtótermék-kiadási (Savaria Fórum) feladatokat is ellát.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76.§ (3) bekezdés a)-g) pontjában megjelölt közművelődési alapszolgáltatások biztosítása:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CXL. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint egyéb kulturális tevékenység, mely elsősorban televízió műsor összeállításán, szolgáltatásán és kiadott hetilapon keresztül Szombathely településen, illetve a műsorszolgáltató vételkörzetben élők tájékoztatására irányul, továbbá kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

AGORA-MSH HÁZIREND

VÍZTORONY LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

www.jegy.agorasavaria.hu

www.savariamozi.hu

JEGYVÁSÁRLÁS Információk

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. nem rendelkezik saját fenntartású adatbázissal.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. alaptevékenysége keretében a közművelődési feladatok ellátásáról és a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló törvényekben meghatározott adatokat kezel, valamint alkalmazottai, megbízottjai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek, mind vállalkozások tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek rendje

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek rendje

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Savaria Fórum

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A városi hetilap rovatai:

Hírek, Krónika, Anno, Programajánló, AGORA, Sport

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nyomtatott formában 34.000 példányban jelenik meg és kerül be Szombathely és vonzáskörzete háztartásainak postaládájába, valamint elektronikus formában is hozzáférhető. www.savariaforum.hu

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Ingyenes önkormányzati hetilap

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetményeink, közleményeink ITT találhatóak

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Telefon: +3694312666
E-mail: titkarsag@agora-savaria.hu;

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Horváth Zoltán ügyvezető igazgató

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2022.évi jelentés 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2023.évi jelentés 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

Egyedi közzétételi lista:

AGORA STRATÉGIA 2022-2026

AGORA SZOLGÁLTATÁSI TERV 2024

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI MUNKATERV 2024

AGORA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2023

AGORA JÖVŐKÉPE ÉS KÜLDETÉSE

AGORA IFJÚSÁGI STRATÉGIÁJA

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Belső ellenőrzési szabályzat – Belső ellenőrzési jegyzőkönyv

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 megfelelt

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

TVÁLLANDÓ pályázatok könyvvizsgálói ellenőrzése negyedévente.

Megfelelt.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

OSAP statisztika szolgáltatás, KSH statisztika szolgáltatás,Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Művelődési Intézet - Kulturális statisztikai adatszolgáltatás 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2023. évi OSAP statisztika - AGORA-MSH

2023. évi OSAP statisztika - AGORA-Savaria Filmszínház

2023. évi OSAP statisztika - Víztorony 

2023. évi OSAP statisztika - KRESZ Park 

2023. évi OSAP statisztika - Felsőcsatár Gyermeküdülő 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2023. évi üzleti terv 

2024. évi üzleti terv 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2023. évi beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2023. évi beszámoló

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Létszám: 58 fő

Személyi juttatás: 251.220.719 Ft

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Létszám: 4 fő

Személyi juttatás: 30.798.557 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

nem releváns

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs jelenleg aktuális Európai Uniós szerződés.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Jelenleg nincs közbeszerzési eljárás.

 

Programnaptár
Következők
EMMI logó
NKA
AGORA PROJEKT
OTP simple pay new
DigIT-AGORA
Médiatanács Támogatási Program
Szombathely város címer
Savaria Nemzetközi Táncverseny honlap
SzombathelyPont
Europa Cinemas
Aszakkör
Art Mozi Egyesület
Menthol multimedia
Legvaszon
Mozi bárhol
Szombathely Foglalkoztatási Paktum
Pénzügyileg legstabilabb cégek tanúsítványa
Certificate
TIOP-1. 2. 1/A-12/1 (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program)
TOP- 6.9.2-16 (Terület és Településfejlesztési Operatív program)
TOP-6.1.4-16  - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati konstrukció
TOP-7.1.1-16-Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. pályázati konstrukció